Konsultacje

Opublikowano: piątek, 17, marzec 2017

28 marca 2017 r. konsultacje dla uczniów i rodziców zostają odwołane z powodu wyjścia klas I i II na spotkanie w ramach projektu Młodzi & Miłosierdzie 2, które odbędzie się podobnie jak w zeszłym roku w Tauron Arenie Kraków.

Poniżej przedstawiamy ogólny program wydarzenia:

8:30–10:00 – Otwarcie bram, prewydarzenia
10:00–11:30 – Blok I (zobacz)
11:00–11:30 – przerwa
11:30–14:30 – Blok II (doświadcz)
14:30 – planowany czas zakończenia

NOWE PALLOTYŃSKIE LICEUM im. KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW

Opublikowano: wtorek, 07, marzec 2017

Z dniem 1 września 2017 r. w budynku przy ulicy Bulwarowej 33 planowane jest rozpoczęcie działalności Publicznego Liceum im. Królowej Apostołów w Krakowie. Utworzona zostanie klasa o profilu językowo prawniczym z następującymi przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:
-    język angielski
-    historia
-    wiedza o społeczeństwie
W ramach przedmiotów uzupełniających realizowane będą:
-    przyroda,
-    elementy łaciny klasycznej i kultury antycznej,
-    kultura krajów anglosaskich,
-    zajęcia artystyczne - analiza tekstów kultury.

 Nasza szkoła ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu klas z poszerzonym programem języka angielskiego. Współpracujemy ze szkołami z krajów Unii Europejskiej, prowadząc wymiany młodzieżowe i inne wspólne przedsięwzięcia edukacyjne. Podczas nauki w tej klasie uczniowie poznają także kulturę, historię i zwyczaje krajów anglosaskich, co jest elementem edukacji wielokulturowej. W szkole elementy edukacji globalnej realizowane są przez trenerów i moderatorów  przeszkolonych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, posiadających międzynarodowe certyfikaty zakresie coach’ingu.

Naszym uczniom oferujemy ponadto:

-    możliwość wyboru drugiego języka obcego (język niemiecki lub język hiszpański),
-    przygotowanie do międzynarodowego egzaminu FCE,
-    szeroka oferta zajęć dodatkowych, dostosowana do indywidualnych potrzeb uczniów,
-    zajęcia dodatkowe dla maturzystów, przygotowujące do matury z różnych przedmiotów,
-    opieka psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego,
-    dziennik elektroniczny,
-    nauka w szkole rozpoczyna się dla wszystkich oddziałów w godzinach rannych – nauka na jedną zmianę,
-    liczne wyjścia edukacyjne,
-    warsztaty językowe prowadzone na terenie Polski i za granicą, obozy naukowe,
-    wyjazdy integracyjne, wycieczki krajoznawczo-rekreacyjne, wyjazdy sportowe, np. narciarskie, snowboardowe, rowerowe,
-    zajęcia wychowania fizycznego prowadzone również w Hali sportowej Wanda,
-    możliwość korzystania z obiadów przygotowywanych w szkolnej kuchni,
-    bufet i sklepik szkolny, jako przyjazne miejsce dla ucznia,
-    monitoring szkolny – nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym.

1%

Opublikowano: czwartek, 26, styczeń 2017