Rada Rodziców

Opublikowano: czwartek, 19, grudzień 2013

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym :

 Przewodnicząca: p. Renata Łabuz

Zastępca przewodniczącej: p. Renata Gołdynia

Sekretarz: p. Agata Dutka-Szmigiel

Skarbnik: p. Adam Gurdek

Skład Komisji Rewizyjnej:

p. Katarzyna Szegda

p. Elżbieta Piechowicz