Dyrektor Szkoły

Opublikowano: czwartek, 19, grudzień 2013

ks. Ostapiszyn Marek SAC - dyrektor szkoły

Oleś Grażyna - wicedyrektor szkoły

Kalinowska Krystyna - wicedyrektor szkoły